Hoppa till innehåll

Tisdag före Pingst – Berättelse

Tisdag före Pingst – Berättelse

Berättelse
tisdag före pingst
Förvandlingen på berget
kapitel 46 i de heliga tolvs evangelium
 
 
Efter sex dagar, när Tabernakelhögtiden var nära förestående, tog Jesus de tolv och förde dem upp på ett högt berg åt sidan, och medan han bad, förändrades hans ansiktsuttryck och han förvandlades inför dem, och hans ansikte lyste som solen, och hans kläder var vita som ljuset. Och se, Moses och Elias visade sig för dem och talade med honom, och de talade om lagen och om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Moses talade och sade: “Detta är han om vilken jag förutspådde, och sade: ‘En profet mitt ibland era bröder, som liknar mig, skall sända den Evige till er, och vad den Evige säger till honom, det skall han säga till er, och till honom skall ni lyssna; och den som inte vill lyda honom, skall uppleva sin egen undergång.’ ” Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra för oss att vara här; om du låter oss bygga tre tabernakel; ett för dig och ett för Moses och ett för Elias.” Medan han ännu talade, överskuggades de av ett ljust moln, och tolv strålar som från solen bröt fram bakom molnet, och en röst hördes från molnet, som sade: ”Detta är min älskade Son, i vilken jag har välbehag; lyssna på honom.”
 
När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och förfärades, och Jesus kom och rörde vid dem och sade: “Stå upp och var inte rädda.” När lyfte upp sina ögon såg de ingen människa, endast Jesus. Och de sex gloriorna sågs över honom. Jesus sade till dem: “Se, jag er ger något, som inte är nytt utan gammalt. Liksom Moses gav de tio budorden över köttet till Israel, så vill också jag ge er de tolv budorden till konungariket Israel rike efter den Helige Anden. För vem är Guds Israel? Till och med de av varje folk och stam som arbetar med rättfärdighet, älskar barmhärtighet och håller mina bud. dessa är Guds sanna Israel.” Och när Jesus reste sig sade han: “Hör, o Israel, JEHOVA, din Gud är En; många är Mina siare och Mina profeter. I mig lever och rör sig alla och har sitt liv. Ni ska inte ta livet från någon varelse av nöje, och inte heller plåga någon. Ni skall inte stjäla någons gods eller samla in land och rikedomar till er själva bortom ert behov eller nytta. Ni skall inte äta kött och inte dricka en slaktad varelses blod, inte heller något som vållar skada på er hälsa eller era sinnen. Ni ska inte ingå orena äktenskap, där inte kärlek och hälsa råder, inte heller fördärva er själva, eller någon varelse, som gjorts ren av den Helige. Ni ska inte bära falskt vittnesbörd mot er nästa, och inte medvetet bedra någon genom en lögn för att skada denne. Ni ska inte göra mot andra, som ni inte vill att andra ska göra mot er. Ni skall tillbedja En Evige, som är Fader och Moder i himlen, varifrån allt kommer, och vörda hans heliga namn. Ni skall hedra er fader och moder på jorden, vilka sörjer för er, och alla rättfärdighetens lärare. Ni skall älska och skydda de svaga och de som är förtryckta och alla varelser som lider av orättvisa. Ni skall med era händer bearbeta de ting, som är goda och passande; så skall ni äta jordens frukter och så att ni får ett långt liv. Ni skall rena er dagligen och vila på den sjunde dagen från arbete, och helga sabbaten och er Guds högtider. Ni skall göra mot andra det som ni vill att andra skall göra mot er.” När lärjungarna hörde dessa ord, slog de sig för bröstet och sade: ” O Gud, förlåt oss om vi har felat och må din visdom, kärlek och sanning inom oss göra våra hjärtan villiga, och älska och hålla denna heliga lag.” Jesus sade till dem: “Mitt ok är milt och min börda lätt; om ni vill bära den, blir den lätt för er. Lägg ingen annan börda på dem som går in i Guds rike, utan bara nödvändiga ting. ’Detta är den nya lagen för Guds Israel, och lagen finns däri, för det är kärlekens lag, och den är inte ny utan gammal. Se till att ni inte tillfogar någonting nytt till denna lag, och inte heller tar bort något ur den. Sannerligen säger jag er, de som tror och lyder denna lag skall bli befriade, och de som inte förstår lagen och inte lyder den, skall gå förlorade. Men liksom alla dör i Adam, så skall alla göras levande i Kristus. Och de olydiga skall luttras genom många eldar; och de som framhärdar skall komma ned och förgås för evigt.” När de kom ner från berget, befallde Jesus dem och sade: “Berätta inte denna syn för någon, förrän Människosonen har uppstått från de döda.” Hans lärjungar frågade honom och sade: “Varför säger då de skriftlärda att Elias måste komma först?” Jesus svarade och sade till dem: “Elias skall verkligen komma först och återställa allt. Men jag säger er att Elias redan har kommit, och de kände inte igen honom, utan de har gjort vad de ville med honom. På samma sätt skall också Människosonen lida av dem.” Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes Döparen.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv