Hoppa till innehåll

Söndag före påsk – Berättelsen

Söndag före påsk – Berättelsen

Berättelse

Söndag för påsk

Det sista intåget i Jerusalem

de heliga tolvs evangelium kapitel 67 

På veckans första dag kom de nära Jerusalem, till Betania vid Olivberget. Han skickade ut två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå in i byn som ligger framför er, och där kommer ni att finna en fastbunden åsna som ingen ännu suttit på, lösgör åsnan och för den hit. Om någon frågar er ”Varför gör ni detta? svara då att Herren behöver den och de kommer att tillåta att åsnan går med er meddetsamma.”

De gick iväg och fann åsnan fastbunden vid en gatukorsning, där två vägar korsade varandra, de befriade honom. Några av dem som stod där frågade dem, ”Vad gör ni med den unga åsnan, befriar ni den?” När de svarade att Jesus hade beordrat dem att göra så, lät de honom gå. De förde åsnan till Jesus och lade sina kläder på djuret och Han satte sig upp på den. Många människor lade sina kläder på vägen där de gick, andra bröt av kvistar från träden och strödde ut dem framför honom. De som gick framför honom och de som följde efter utropade: Hosianna, välsignad är den som kommer i namnet av Jehova. Välsignad är vår stamfader Davids konungarike, och välsignad är han som kommer i namnet av den Allrahögste; Hosianna i höjden.” Och Jesus gick in i Jerusalem och gick in i templet, såg sig omkring, och när han hade sett allt, talade han till dem i liknelser. ”När människosonen skall komma i sin glans och alla de heliga änglarna med honom, då skall Han sitta på en strålande tron. Alla nationer skall samlas framför honom och han skall skilja dem från varandra, liksom en fåraherde skiljer fåren från getter. Fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra sida. Sedan skall Konungen säga till dem på högra sidan, ”Kom ni som är min faders välsignade, ärv konungariket som är förberett för er sedan världens grundande. Ty jag var hungrig, och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni gav mig husrum. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var fängslad och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara Honom och säga: ”Herre, när såg vi er hungrig och gav er mat? Eller törstig och gav er att dricka? När såg vi er som en främling och gav er husrum? Eller naken och gav er kläder? När såg vi er sjuk eller fängslad och besökte er?

Konungen skall svara och säga till dem: ”Se, jag uppenbarade mig för er i alla skapade former, och sannerligen, jag säger er, vad ni hr gjort för den minste av mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Sedan skall han säga till dem som står på hans vänstra sida, ”Gå bort från mig, ni onda själar, till de eviga eldar, vilka ni har förberett för er själva, tills ni är renade sju gånger och rengjorda från er synder. För jag var hungrig och ni gav mig inte något att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte något att dricka. Jag var främling och ni gav mig inte husrum, naken och ni gav mig inga kläder, jag var sjuk och fängslad och ni besökte mig inte.”

Då skall de svara honom: ”Herre, när såg vi er hungrig eller törstig, eller som en främling, eller naken, eller i fängelse och besökte er inte? På detta skall han svara: ”Se, jag uppenbarade mig för er i alla skapade former, och sannerligen, jag säger er, det som ni gjort för den minste av mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Och de grymma och kärlekslösa skall straffas i århundraden. Om de inte ångrar sig, kommer de att förintas helt. Men de rättfärdiga och barmhärtiga skall träda in i livet och i den eviga friden.”

 

 

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv