Hoppa till innehåll

Själens alkemi

Själens alkemi

Alkemisterna utgrundar de orsaker som ligger till grund för alla processer. De vill uppnå visdom och bli medvetna arbetare i människans och naturens stora utveckling. De som ifrågasätter våra normer och vanor är pionjärer. En ny typ av tänkande lämnar spår i etern, i vårt livsfält. Dessa eteriska spår fungerar som en kompass för andra. Härigenom kan kunskapen om självet resultera i kollektiva tankemönster.

Människans odödliga själ är fängslad i den dödliga kroppen precis som kärnan i atomen och cellkärnan i cellen! Den alkemiska processen syftar till deras befrielse. Denna bearbetning kan delas upp i sju steg, sju processer. Fyra av dem äger rum på fysisk själsnivå. Det är eld-, vatten-, jord- och luftprocesser.
Först kommer ”calcinatio”, eldprocessen. I varje människa finns det en andlig eld. Om den aktiveras på ett inre sätt leder det oss till självanalys, vilket inte alltid är smickrande. Vi träder in i den eld som innebär kunskap om oss själva, en medvetandeeld. Om vi ​​kan förbli i den, kan vi arbeta med att övervinna våra problem och acceptera vårt sätt att leva genom att ställa det under den odödliga själens ledning. Detta leder oss in i ett tillstånd av lugn och balans.

Den andra processen är ”solutio”, som är en vattenprocess. Vi blir medvetna om de mönster som vi identifierar oss med. Våra mörka sidor blir synliga för oss. Vi kan nu börja med rening. Det blir möjligt när vårt ego har blivit en frivillig tjänare för själen och gör att vi kan få djupa processer i själen att stiga upp och träda in i vårt medvetande. Vårt liv kommer då att bli själsmedvetet.

Den tredje processen ”koagulatio”, innebär ett formskapande vilket är jordprocessen. Vår ständiga strävan efter verklig kunskap, livet i nuet och att vara en del av den alltomfattande kärleken leder till att vi ger form åt en manifestation av nya själskrafter i oss. Det vi gör återspeglas i själen. Själen får en ny ”kropp” som är osynlig för våra fysiska ögon.
Den fjärde grundprocessen är ”sublimatio”, det är uppstigandet, luftprocessen. Nu betraktas problem och frågor ur själens överordnade perspektiv och kan alltså lösas på ett nytt sätt. Själen med sin nya, osynliga kropp kliver in i frihet, vilket gör att den kan få kontakt med den universella anden på ett nytt sätt och uppfylla de tre övriga alkemiska processerna.
Dessa fyra alkemiska processer ställer alla som går denna stig inför följande frågor:

Blir det jordiska egot till aska i själens eld (calcinatio)? Kan extraktet upplösas i vattnet av själens fullhet (solutio)? Finns det en ny, underordnad personlighet och en ny själsstruktur som bildas genom tillämpningen av själskraften (coagulatio)? Äger vi ett observant perspektiv genom själen (sublimatio)?

Sann alkemi möjliggör inre harmoni genom en jämn balans mellan de fyra elementen – eld, vatten, jord och luft. Vår insikt och viljestyrka är avgörande för att kunna vara tjänare för de högre krafterna. Målet är att vara transparent för ljuset. Det alkemiska bröllopet kan då äga rum, förenandet av själen och anden. De tre ytterligare stegen i alkemin, berör då inte längre den jordiska personligheten. Dessa steg är väsentliga för att möjliggöra denna hemlighet genom de ovan nämnda mognadsprocesserna. De är ”mortificatio”, ”separatio” och ”conjunctio”, som i den kristna terminologin också kallas ”korsfästelse” (av den lägre aspekten), så att den högre aspekten kan bli befriad; ”uppståndelse” (av en förhärligad kropp); och ”uppstigande” (den nyfödda människans förening med den nya själen och den himmelska anden).

Tekst: Ute Schendel
Land: Poland
Bild:
W. Kandinsky: Schwarze Striche, Guggenheim Museum N.Y.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv