Hoppa till innehåll

Pingst – Berättelse

Pingst – Berättelse

Berättelsen

Pingst söndagen

Vad är sanning?

Kapitel 90 av de Heliga tolvs evangelium

 

Åter samlades de tolv i cirkeln av palmerna och en av dem, Thomas, sade till de andra, ”Vad är sanning”. För samma saker framstår olika för olika sinnen och till och med för samma sinne vid olika tillfällen. Vad är då sanning?

Och medan de talade visade sig Jesus i deras mitt och sade; “sanning, en och absolut, finns bara i Gud, för ingen människa, inte heller någon människokropp vet vad bara Gud vet som är allt i alla. För människor avslöjas sanningen i överensstämmelse med deras förmåga att förstå och ta emot. Den enda sanningen har många sidor, och en ser bara en sida, en annan ser en annan, och några ser mer än andra som det är givet dem. Se denna kristall, hur det enda ljuset uppenbaras i tolv facetter, ja, fyra gånger tolv, och varje facett reflekterar en stråle av ljus, och en betraktar en facett och en annan en annan, men det är en kristall och ett ljus som skiner i dem alla. Se igen, när en bestiger ett berg och når en höjd säger han, “Det är bergets topp, låt oss nå det; och när han nått den höjden ser han en annan bortom den ända tills han kommer till den höjd från vilken ingen annan höjd ses, om han når den.

Så är det med sanningen. Jag är Sanningen och Vägen och Livet, och jag har givit er sanningen som jag mottagit från ovan. Och det som ses och mottas av en, ses och mottas inte av en annan. Det som förefaller sant för några verkar inte sant för andra. De som är i dalen ser inte som de som är på kullen. Men för alla är det sanningen som det ena sinnet ser det, och för den tiden tills en högre sanning skall avslöjas för samme; och till den själ som mottar högre ljus, skall det givas mer ljus.  

Så fördöm inte andra, på det att du själv inte skall fördömas. Som du håller den heliga Kärlekslagen som jag givit er, så skall sanningen avslöjas för er mer och mer; och sanningens ande som kommer från ovan skall leda er om än genom många irrfärder, in i all Sanning, precis som eldsmolnet ledde Israels barn genom vildmarken.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Var trogen det ljus du har tills ett högre ljus gives dig. Sök mer ljus och du skall få rikligt, vila inte förrän du funnit.

Gud ger er all Sanning, som en stege med många pinnar, för själens räddning och fullkomning, och vad som förefaller sant i dag, kommer du lämna för morgondagens högre sanning. Fortsätt framåt mot fulländning. Vem som än håller den heliga kärlekslagen som jag har gett, samma som skall rädda sina själar, hur annorlunda de må ha sett sanningen som jag har gett.

Många kommer säga till mig, “Herre, Herre vi har varit nitiska för din sanning”. Men jag kommer att säga till dem, “ja, men, att andra får se som ni ser, och ingen annan sanning förutom den”. Tro utan barmhärtighet är död. Kärlek är lagens uppfyllelse. Hur skall tro på vad de får, ge vinst till de som håller det i orättfärdighet? De som har kärlek har allt och utan kärlek är det inget som är värt. Låt var och en hålla vad de ser som sanning kärt, vetande att där ingen kärlek finns, där är sanningen en död bokstav och nyttar till ingenting. Det består, Godhet, och Sanning, och Skönhet men störst av dessa är Godhet.

Om någon hatar sin broder och förhärdar sitt hjärta för Guds hands skapelse, hur kan de då se att Sanning leder till räddning, seende är deras ögon blinda och deras hjärtan är förhärdade till Guds skapelse?

Så som jag mottagit Sanningen, så har jag gett den till er. Låt var och en motta den i överensstämmelse med sitt ljus och förmåga att förstå, och förfölj inte de som mottar den med en annan tolkning.

För sanning är Guds makt och den skall segra i slutet över alla fel. Men den heliga Lagen som jag har gett är enkel för alla och rättvis och god. Må alla efterfölja den för räddning av deras själar”.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv