Hoppa till innehåll

Onsdag före Pingst – Berättelsen

Onsdag före Pingst – Berättelsen

Berättelsen

Onsdag före Pingst

Kristus Världens Ljus

Kapitel 50 ur ”De Heliga Tolvs Evangelium”

Då talade Jesus till dem igen och sa: ”Jag är världens Ljus; den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ska ha livets ljus.” Därför sa Fariséerna till honom, ”Du bär vittnesbörd om dig själv; ditt vittnesbörd är inte sant.” Jesus svarade och sa till dem, ”Trots att jag ger vittnesbörd om mig själv,  så är mitt vittnesbörd sant; för jag vet varifrån jag kom, och vart jag går, men ni kan inte säga vart jag kommer ifrån, och vart jag går. Ni dömer efter köttet, jag dömer ingen. Och även om jag dömer, är min dom sann; för jag är inte ensam, utan jag kommer från Fadern-Modern som har sänt mig. Det är också skrivet i er lag att vittnesbörden av två människor är sant. Jag är En som vittnar om mig själv; Johannes vittnade om mig, och han är en profet, och Sanningens Ande som sände mig vittnade om  mig.”

Då sa de till honom, ”Var är din Fader och din Moder?” Jesus svarade, ”Ni känner inte mig eller min Förälder; om ni hade känt mig, skulle ni känt min Fader och min Moder också.” En sa, ”Visa oss Fadern, visa oss Modern, och vi ska tro dig” Han svarade och sa, ” Om ni har sett er broder och känt hans kärlek, så har ni sett Fadern; om ni har sett er syster och känt hennes kärlek, så har ni sett Modern. Långt borta och nära känner det All-Heliga sina Egna; ja, i var och en av er, kan man se Faderskapet och Moderskapet, för Fadern och Modern är Ett i Gud. ” Dessa ord talade Jesus i skattkammaren när han undervisade i Templet. Ingen människa lade hand på honom, för hans tid hade ännu inte kommit. Då sa Jesus åter till dem:

”Jag går min väg, och ni ska söka efter mig och ska dö i era synder; dit jag går, kan ni inte komma.”

Då sa Judarna, ”Ska han döda sig själv? För han sade, ”Dit jag går kan ni inte komma.” Han sa till dem, ” Ni är nerifrån, jag är ovanifrån; ni är av denna värld, jag är inte av denna värld. Jag sa därför till er att ni ska dö i era synder; för om ni inte tror att Jag Är av Gud, ska ni dö i era synder.”

Då sa de till honom, ”Vem är du?” Jesus sa till dem, ”Densamme som jag sa till er från begynnelsen. Jag har mycket att säga som ska döma er, men den Helige som sänt mig är sann; och jag talar till världen om de ting som jag har hört från ovan.” Då sa Jesus till dem, ”När ni har lyft upp Människosonen, då ska ni veta att jag är sänd av Gud, och att jag inte gör något av mig själv; men som den All-helige har lärt mig, så talar jag om dessa ting. Den som sänt mig är med mig, den All-Helige har inte övergett mig; för jag gör alltid det som behagar det Eviga.”

Som han talade dessa ord, så trodde många på honom, för de sa, ”Han är en Profet sänd av Gud. Låt oss höra Honom.”

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv