Hoppa till innehåll

Måndag före påsk – Berättelsen

Måndag före påsk – Berättelsen

Berättelsen

Måndagen före Påsk

Kapitel tolv av de Heliga Tolvs Evangelium

Som Jesus satt väster om Templet med sina lärjungar, så passerade några som bar på en död människa som skulle begravas, och en av dem frågade, ”Mästare, om en människa dör, ska hon då leva igen?”

Han svarade och sade, ”Jag är uppståndelsen och Livet, jag är det Goda, det Vackra, det Sanna; om en människa tror på Mig, skall hon inte dö, utan leva för evigt. Så som alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Välsignade är de döda som dör i mig och görs fullkomliga i min avbild, för de vilar från sina mödor, och deras handlingar följer dem inte. De har övervunnit det onda och gjorts till Pelare i min Guds Tempel; och de går inte ut därifrån mer, för de vilar i det Eviga.

För dem som gjort det onda finns ingen vila, de går ut och in och blir tuktade under mycket lång tid tills de blir fullkomliga. Men för dem som har gjort gott och uppnått fullkomning, finns det ändlös vila och de går in i det eviga livet. De vilar i det Eviga. Över dem har den återkommande döden och födelsen ingen makt; för dem vrider sig inte det Eviga hjulet längre, för de har nått Mitten där det Eviga vilar, och alla tings Mitt är Gud.”

En av lärjungarna frågade honom, ”Hur ska en människa komma in i Konungariket?” Han svarade och sade, ”Om du inte gör det som är nedan till det som är ovan, och det vänstra till det högra, och det som är bakom till det som är framför, om du inte går in i Mitten och passerar in i Anden, då ska du inte gå in i Guds Konungarike.”

Han sade också, ”Tro inte på att någon människa är utan fel, för även bland profeterna och de som blivit initierade till Kristusskap, har felets ord blivit funnet. Men det finns en myriad av fel som övertäcks av kärleken.” Nu hade kvällen kommit, och han gick ut till Betania med de Tolv; för där bodde Lazarus och Maria och Marta, som han älskade. Salome kom till honom, och frågade honom och sade, ”Herre hur länge ska döden ha makten?” Och han svarade, ”Så länge som ni män vållar bördor och ni kvinnor bär fram; och för detta har jag kommit, för att göra slut på deras handlingar som inte tar sig i akt.”

Salome sade till honom, ”Då har jag gjort väl i att inte bära fram.” Och Herren svarade och sade, ”Ät av varje bete som är gott, men av det som har dödens bitterhet ska ni inte äta.” När Salome frågade när dessa ting som hon frågade om skulle bli kända, sade Herren, ”När ni trampar på skammens klädnad och höjer er över begären; när de två ska bli en, och det manliga med det kvinnliga varken ska vara manligt eller kvinnligt.”

Till en annan lärjunge som frågade, ”När ska alla lyda lagen?” sa Jesus, ”När Guds Ande ska fylla hela jorden och alla mäns och kvinnors hjärtan. Jag utgöt lagen i jorden och den slog rot och bar i rätt tid tolv frukter till näring åt alla. Jag utgöt lagen i vattnet och den renades från all ondskans orenhet. Jag utgöt lagen i luften, och den gjordes levande genom Den Levandes Ande som uppfyller alla ting och bor i varje hjärta. Jag utgöt lagen i elden, och guldet renades från allt slagg.”

Han talade många liknande utsagor för de som hade öron att höra med och förstående sinnen. Men för massan var de dunkla utsagor.

 

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv