Hoppa till innehåll

Lördagen före påsk – Berättelsen

Lördagen före påsk – Berättelsen

Berättelsen

Lördagen före påsk

Uppståndelsen och mötet med Maria Magdalena; Uppenbarandet av två lärjungar vid Emmaus

(Kapitel 84 och 85 av de Heliga Tolvs Evangelium)

Efter det att Sabbaten var över, i gryningen på veckans första dag, kom Maria Magdalena till graven bärande de örter hon hade förberett, och det var andra med henne. Som de gick sade de till varandra, ”Vem ska rulla bort stenen från gravens ingång?” För den var stor. När de kom till platsen och tittade såg de att stenen var bort rullad.

Se, det var en stor jordbävning; och Herrens ängel steg ner från himlen och rullade bort stenen från dörren och satt på den. Hans ansikte var som blixten och hans klädnad vit som snö; och i fruktan för honom skakade vaktposterna och föll ner som döda. Ängeln svarade och sa till kvinnorna, ”Frukta icke, för jag vet att ni söker Jesus som var korsfäst. Han är inte här; för han har uppstått, som han sade. Kom och se platsen där Herren låg. Och med hast och berätta för hans lärjungar att han har uppstått från de döda; och , se, han går före er in i Galiléen. Där ska ni se honom; se, jag har berättat för er.”

De gick in och fann inte Jesu kropp. Då sprang Maria och kom till Simon Petrus och den andre lärjunge som Jesus älskade, och sade till dem, ”De har tagit iväg Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom.”

De sprang och kom till graven, och när de tittade in såg de linnesvepningen ligga där, och tygstycket som hade varit runt hans huvud låg inte med de andra linnestyckena, utan ihopvikt på en plats för sig själv. Som de stod där mycket förvånade, se, två änglar stod vid dem i gnistrande vita klädnader, och sa till dem: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått; och se, han går före er in i Galiléen. Där ska ni se honom. Minns ni inte hur han talade till er, när han fortfarande var i galiléen, att Människosonen skulle bli korsfäst och att han skulle uppstå igen på den tredje dagen?” Och de mindes hans ord.

De skyndade ut och flydde från graven, för de darrade av förvåning, och de var rädda. Vid tiden för jordbävningen öppnades gravarna; och många av de sovande helgonen steg upp och kom ut ur gravarna efter hans uppståndelse, och gick in ii staden och visade sig för många.

Men Maria stod utanför graven och grät, och som hon grät böjde hon sig ner och såg in i graven. Hon såg då två änglar i vita klädnader, en vid huvudänden och en vid fotänden där Jesu kropp hade legat. Och de sade till henne, ”Kvinna, varför gråter du?”

Hon sade då till dem, ”För att de har tagit min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” Och när hon sagt detta vände hon sig om och såg jesus stå där, och visste inte att det var Jesus. Jesus sade till henne, ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?”

Hon, som trodde att han var trädgårdsmästaren, sade till honom, ”Om ni har burit iväg honom härifrån, säg då var ni har lagt honom, och jag ska hämta honom.” Jesus sade till henne, ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom, ”Rabbuni”; vilket betyder, ”Mästare.” Jesus sade till henne, ”Rör inte vid mig, för jag har ännu inte stigit upp till min Fader och min Moder, men gå till mina bröder , och säg till dem, ”Jag jag stiger upp till min Förälder och er Förälder, till min Gud och er Gud.” Maria Magdalena gick och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren, och att han hade berättat dessa ting för henne, och befallt henne att tillkännage hans uppståndelse från de döda.

Jesus visar sig för två lärjungar vid Emmaus

Se, två av dem gick samma dag till en by som kallades Emmaus, och som låg ungefär 7 kilometer från Jerusalem. De talade med varandra om alla de ting som hade hänt. Så hände det sig, att medan de samtalade och resonerade, så kom Jesus närmare och gick med dem. Men deras ögon kunde inte känna igen honom. Ha sade till dem, ”Vad talar ni om med varandra, som ni går här och är bedrövade?”

En av dem, vars namn var Kleopas, svarade och sade till honom, ” Är du en främling i Jerusalem som inte känner till de händelser som har skett här de senaste dagarna?”

Han svarade dem, ”Vilka händelser?”

Och de sade till honom, ”Det som rör Jesus av Nasaret som var en profet, stor i handlingar och ord inför Gud och allt folk; och hur översteprästerna och våra härskare överlämnade honom för att bli dömd till döden, och de korsfäste honom. Men vi litade på att han var den som skulle frälsa Israel; och dessutom har det gått tre dagar sedan detta hände. Ja, och vissa kvinnor i vårt sällskap förvånade oss, för de var tidigt vid graven; och när de inte kunde finna hans kropp, kom de och sade att de också hade sett en vision av änglar som sade att han lever. Några av dem som var med oss gick till graven och fann den som kvinnorna hade sagt; men de såg honom inte.”

Då sade han till dem, ”O ni dårar och klenhjärtade som tror på allt som profeterna säger; var det inte nödvändigt för Kristus att lida dessa ting, och sedan gå in i sin härlighet?”

Med början i Moses och alla profeterna, förklarade han allt som rörde honom själv i skrifterna. De kom närmare byn dit de skulle, och han verkade som att han skulle gå vidare. Men de höll fast honom och sade, ”Stanna med oss, för skymningen faller, och dagen är nästan slut.” Så han gick med dem. Som han satt vid bordet med dem, tog han bröd och vin, och tackade, välsignade det och bröt det, och gav det till dem. Och deras ögon öppnades och de kände igen honom; och han försvann ur deras åsyn.

De sade till varandra, ”Brann inte våra hjärtan inom oss när han talade med oss på vägen, och när han förklarade skrifterna för oss?”

De steg upp samma timme och återvände till Jerusalem och fann de tolv och de sam var tillsammans med dem samlade, och sade, ”Herren har verkligen uppstått, och har visat sig för Simon.” Då berättade de vad som hade hänt på vägen och hur de kände igen honom när han bröt brödet. När de var på vägen till Emmaus kom några vakter in i staden och berättade för Kaifas vad som hade hänt.

De äldre överlade med översteprästen och sade, ”Se, medan soldaterna sov, kom några av hans lärjungar och tog iväg hans kropp; och är inte Josef av Arimatea en av hans lärjungar? På grund av detta tiggde han nog Pilatus om kroppen för att kunna begrava den i sin trädgård i sin egen grav. Låt oss därför ge pengar till soldaterna, och säga till dem att säga, ”Hans lärjungar kom under natten och stal iväg honom medan vi sov. Och om detta kommer till myndigheternas öron ska vi övertala honom att inte anklaga dem.”

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv