Hoppa till innehåll

Januari 6 Berättelsen

Januari 6 Berättelsen

Berättelsen 6 januari

Kapitel 75 i Aquariusevangeliet : Jesus avslöjar för Nikodemus betydelsen av återfödelsen av vatten och den Helige Ande.

Nikodemus var en av judarnas rådsherrar – en uppriktig, lärd och gudfruktig man. När Jesus talade såg han mästarens tecken i hans ansikte, men han hade inte mod att bekänna inför folket att han trodde på honom. Därför gick han i nattens mörker för att tala med Jesus hemma i Judas hem. När Jesus såg honom komma sa han: ”Välsignade vare de renhjärtade. Tvåfaldigt välsignade vare de renhjärtade utan fruktan. Trefaldigt välsignade är de oförfärat renhjärtade som vågar bekänna sin tro inför den högsta domstolen.”

” Hell dig mästare, hell dig! Jag vet att du är en lärare sänd av Gud, för en människa kan inte av sig själv undervisa som du, och inte utföra de gärningar du har utfört,” sade Nikodemus.
Jesus svarade honom: ” Om en människa inte blir född på nytt, kan hon inte skåda konungen, inte heller förstå de ord jag talar.”
”Hur kan en människa födas på nytt?” undrade Nikodemus. ”Kan hon återvända till sin moders sköte och komma åter till livet?”
”Den födelse jag talar om” sade Jesus ”är inte köttets födelse. Om en människa inte blir född av vatten och den Heliga Ande, kan hon inte komma in i den Heliges rike.
Det som är fött av kött är människans barn, det som är fött av den Heliga Ande är av Gud. Vindarna blåser vart de vill, människan hör deras stämma och lägger märke till deras spår, men hon vet inte varifrån de kommer, inte heller vart de går. Så är det med alla som är födda av den Heliga Ande.
”Jag förstår inte, förklara vad du menar,” sade rådsherren.
Jesus svarade: ”Själen är den Heliges rike, som människan inte kan se med sina fysiska ögon. Inte heller kan hon fatta det med sitt förnuft.
Det är ett liv förborgat i Gud. Endast det högre medvetandet förmår igenkänna det.
Världens kungariken är synliga riken. Den Heliges rike är trons rike, dess konung är Kärlek. Människan kan inte uppfatta Guds kärlek, om den inte uppenbaras i köttet. Därför har vår Fader Gud iklätt denna kärlek mänsklig gestalt, en människosons skepnad. Människosonen måste upphöjas för att världen skall kunna se och lära känna denna kärlek som uppenbarats.
Såsom Moses upphöjde ormen i öknen för att hela kroppen, så måste människosonen bli upphöjd, så att alla människor som blivit stungna av det sinnliga livets orm, må fyllas av liv och ande. Den som tror på honom ska ha evigt liv.
För så älskade Gud världen att han sände sin ende son att bli upphöjd, så att människorna må kunna se Guds kärlek. Gud sände inte sin son för att döma världen, utan för att frälsa den och föra människorna till ljuset. Men människorna älskar inte ljuset som uppdagar deras svagheter, utan mörkret som döljer dem. Men den människa som älskar sanningen kommer till ljuset, och är inte rädd att hennes gärningar skall bli uppenbarade.”
Daggryningen kom, och Nikodemus lämnade Jesus. Han förstod innebörden av den Heliga Andes födelse och kände Andens närvaro i sin själ.
I flera dagar stannade Jesus i Jerusalem och undervisade och botade de sjuka.
Folket lyssnade med glädje till hans ord och många lämnade alla sina världsliga ägodelar och följde honom.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv