Hoppa till innehåll

Januari 3 Reflektion

Januari 3 Reflektion

Reflektion 3 januari: Uppmärksamhet på din inre utveckling

En enorm drivkraft till utveckling gömmer sig bakom varje synlig och osynlig skapelse. I allt och alla göms mycket dynamiska livskrafter som vill manifestera sig, genom alla slags motstånd. Motstånd, som vi såg, är de kliv vi tar på utvecklingsstegen och därigenom är de skapelsens oväntade hjälpare.

Varje frö innehåller en sådan strävan till liv och det skall gro när de rätta omständigheterna inträffar. Det kan vara fröet till en tanke, av en inre bild eller känsla, eller av en underbar plan, och när en gång tanken eller känslan har grott är det mycket svårt att åter få den till ett frö …

Driven av motsvarande känsla leder en tanke dig oåterkalleligt till handling. Ibland ångrar du handlingen men kunde inte ha stoppat den. Livskraften hos din osynliga tanke har då gjorts synlig genom din handling.

Universell lag

På varje nivå i livet och i varje plan eller tanke finns en kraft som driver det osynliga till en synlig form. Det är en universell lag. Och när du tittar på dig själv kommer du säkert att märka att verkan av denna universella lag också äger rum i dig. Tankar, livskraft, kamp och utveckling leder så småningom till handling, till och med genom allt motstånd. Varje handling gör oss till skapare och alla våra handlingar synliggör det som sker inom oss.

När du på den andliga vägen blir medveten om den andre-i-dig, om den inre Jesus, kommer du att vilja visa hans osynliga livskraft för omvärlden. Och där är du, eftersom ingen förstår vad som ”plötsligt har kommit in i dig” … Och du själv vet inte riktigt vad du ska göra med den här nya trängtan.

Det finns mer i det spirade fröet i ditt hjärta än den trängtan du upplever. Inneslutet i det ligger en utvecklingsplan för dig och för mänskligheten. Du som fysisk människa är den enda som kan synliggöra denna osynliga plan för andra.

Det är planen för mänsklighetens nya fas, Vattumannens fas, den fas där den högre själen måste komma till liv. Det är den kosmiska och gudomliga planen för ”återgångens väg”. Det är därför Jesus reser genom ’världen’ – genom dig som personlighet – för att lära dig alla aspekter av denna högre plan. Det är upp till dig om du vill acceptera hans lektioner och bli en Aquarius-människa.

Nu när den yttre utvecklingen av mänskligheten verkar nå en gräns ökar intresset för den inre utvecklingen. Det upplevs mer och mer att inte enbart den yttre utvecklingen av människan gör henne lycklig. Men för många är det inre fortfarande bara en värld av känslor, tankar och motiv.

Visdom istället för kunskap

Vid denna gräns finns det en ökande längtan efter visdom istället för kunskap, efter sann harmoni och enhet, efter ren kärlek och sann vänskap. Men som personligheter söker vi efter förverkligandet av allt detta utanför oss själva och inte inom oss. Och sedan befinner vi oss på sociala medier eller surfande på internet, twittrande och tar selfies. Vi söker enhet och samband, eftersom vår inre trängtan driver oss.

I kapitel 40 i Aquariusevangeliet berättar Jesus var källan till visdom kan hittas. För att hitta denna källa behövs inre tystnad. I den tystnaden kan själen träffa Gud eller Gnosis, Ljuset.

Tidigt på morgonen kom Jesus åter för att undervisa och hela. Det stod ett obeskrivligt ljus omkring honom, som om en mäktig ande överskuggade honom.
En av magerna lade märke till detta och frågade honom i enrum, varifrån hans visdom kom och vad ljuset omkring honom betydde
Jesus svarade: ”Det finns en tysthet där själen kan möta sin Gud. Där är visdomens källa och alla de som där inträder blir fyllda med ljus, visdom, kärlek och kraft.”

Detta är sann inre utveckling. Och när vi verkligen vill realisera denna visdom och kärlek i vårt eget väsen kommer den att kräva all vår uppmärksamhet och samarbete.

Grunden bildas av det växande erinrandet om ett ursprungligt liv av allomfattande kärlek och visdom. Upplevelsen av att allt på jorden förvandlas till sin motsats får oss att känna att målet för vårt liv ligger någon annanstans, och därför vill vi återvända till den visdomens källa.

Tystnad

Den visdomen finns redan potentiellt i oss, nämligen i våra hjärtan. Även om människan är dödlig, har hon en odödlig kärna, ett frö som korresponderar med det högre livsfältet där sann kärlek och visdom finns. Det fröet kommer att vakna när det får rätt typ av uppmärksamhet, när ”det finns en tystnad där själen kan träffa sin Gud”, som det sägs i Aquariusevangeliet.

Vilken typ av tystnad menas här? Inte frånvaron av ljud, inte slutet på all dialog. Denna tystnad är inte lätt att beskriva – den är inte en plats som är innesluten av murar eller branta klippor och den skyddas inte av en människans svärd. Vi kan inte peka på den, skriva ner den eller tala om den, vi kan inte lägga ut den på YouTube; vi kan högst ha en inre bild av den.

Tystnad är att kraften hos den naturliga människan kommer till absolut ro, att lägga undan dagligt kaos, att släppa våra kopplingar till denna värld med dess materia, pengar och ägodelar.

Det är ”icke-görat” med avseende på denna världs intressen, Lao Tses ”wu wei” .

Tystnad existerar utanför vår direkta inflytandesfär men kan ge sig själv till oss. Det förbinder det utomsinnliga med det inneboende, det transcendenta med det immanenta.

Kreativ andlig kraft

Tystnad är en kreativ andlig kraft som bara kan utföra sitt arbete när vi skapar utrymme för den. Tystnad gör en konfrontation med dig själv möjlig men den erbjuder också en resa i dig själv som ger enorma möjligheter för den andligt sökande människan.

Det finns en tystnad där själen kan möta Gnosis. Denna tystnad är källan till kunskap och visdom. De som kommer in där är nedsänkta i ljus och blir fyllda av Anden.

Människor bär alltid denna plats av tystnad med sig, som det sägs i Aquariusevangeliet. Oavsett var man är – på toppen av ett berg, i den djupaste dalen, på en marknad eller i hemmets tystnad – kan man direkt, när som helst ställa dörren vidöppen och hitta tystnaden. I den tystnaden finns Gnosis, som är kunskap, visdom och kärlek. Om du vill hitta själens tystnad måste du förbereda vägen till den själv och ge plats för den.

Hur kan en människa hitta vägen till tystnaden?

Genom ett helt nytt sätt att leva.

Lägg alla mentala spänningar åt sidan. Distansera dig så mycket som möjligt från alla dagliga bekymmer, all rädsla, alla tvivel och alla oroliga tankar. Tillåt inte dig själv att hänge dig åt kritikens sårande kraft, eller att fälla domar och slutsatser, om dig själv och om andra.

Kritik och bedömning är kraftfulla tankefrön som gror snabbt och enkelt. Låt dem inte göra det. Låt inte känslor som aggression, ilska eller irritation kväva själens tystnad. Att tvinga eller undertrycka dig själv är emellertid inte svaret, eftersom dessa tillvägagångssätt inte är i överensstämmelse med själens natur.

Vandra harmoniskt med alla möjligheter som världen erbjuder dig eftersom en stor plan ligger till grund för ditt liv. Dina segrar över dig själv utgör stegen på vilka du blir medskapare av den stora planen för mänsklighetens nya fas: själens högre liv.

Den hemliga fjäder som öppnar själens dörr kan inte beröras av något annat än den kraft som kommer från ett rent liv, från bön och heliga tankar.
Återvänd, o grekiska tankars mystiska flöde, och blanda ditt klara vatten med Ande-livets flod; då kommer ande-medvetandet inte längre att sova, och människan kommer att veta och Gud kommer att välsigna.

Aquariusevangeliet 44:25-26

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv