Hoppa till innehåll

Januari 2 Reflektion

Januari 2 Reflektion

Reflektion 2 januari: Den dolda skatten i ditt hjärta

Under detta nya kalenderår sträcker ditt liv ut sig framför dig som en bok med tomma sidor. Vid slutet av detta år, den 31 december, kommer det att ha fyllts med allt du har upplevt och uppnått detta år. Du kan inte helt kontrollera ditt liv men du kan ge det en specifik riktning och till en viss grad kan du också forma det.

Om du inte tar initiativet kommer livet automatiskt att göra det åt dig. Då är du utlämnad åt krafter utanför dig själv. Om du inte gör några medvetna val och beslut, kommer du att bli levd. Då kommer din levnads bok att beskriva en serie händelser som du antagligen kommer att uppleva utan större glädje. Kanske kommer du då att känna dig som de miljarder fattiga arbetande i den här världen som det skrivs om i

Aquariusevangeliet :

Glädje lyste inte i något ansikte. Inte en enda bland folket kunde tänka på något annat än slit och möda. Jesus tilltalade en av dem med orden:

 ”Varför är ni alla så nedslagna? Har inte livet någon glädje i beredskap åt er?
Mannen svarade: Vi förstår knappast betydelsen av det ordet. Vi sliter för att leva och vårt ända hopp är arbete. Vi välsignar den dag när vår möda upphör, och vi får lägga oss till vila i Buddhas stad för de döda.”

Sådana fatalistiska föreställningar förekommer mer i öst än i väst. I väst finns det i allmänhet en starkare vilja att ta saker i våra egna händer och skapa situationer som tros göra oss lyckliga. Sedan antiken har alla typer av filosofier grundats på detta.

Föreställningar om lycka

Under det första århundradet av den kristna eran, liksom under Jesu tid, fanns det två huvudskolor för filosofi i Aten, som var och en hade ganska starka åsikter om lycka. Anhängarna till dessa två inriktningar är kända som epikuréer och stoiker.

Den grekiska filosofen Epikuros (som levde från 341 – 270 f.Kr.) sades ha skrivit tre hundra böcker: om kärlek, om musik, om rätt handling, om mänskligt liv och om naturen. Brevet till Menoekeus – även kallat Brevet om lycka – avslöjar omedelbart författarens djupaste övertygelse: människans existens handlar bara om lycka.

Och hur blir du lycklig? Epikuros visar på vardagsupplevelsen där han fann en enkel och vacker utgångspunkt: den som lyckas tillfredsställa sina naturliga behov medan han är långt borta från smärta och obehag är en lycklig person. Han var övertygad om att i och med döden är allt slut: det finns ingen uppståndelse och det finns inget liv efter döden. Hans budskap var: lev och njut och ta tag i dagen! Mottot för hans efterföljare, Epikuréerna, var: njut av livet medan du kan.

Stoikerna var lärjungar till Zenon (som levde från 333 – 262 f.Kr.). De var mycket mer behärskade och värderade tänkande framför känslan. De försökte leva i enlighet med naturen genom att utveckla och förverkliga det goda i människan med hjälp av förnuftet.

Etik (doktrinen om rätt och fel) spelade en viktig roll i det stoiska tankesättet. Enligt stoikerna finner den mänskliga själen sin största lycka i dygden. De definierade dygd som att människans vilja skulle överensstämma med universums lagar; att vara dygdig är att leva enligt naturen.

Enligt dem är det som är viktigt i livet, att leva på ett klokt sätt, kontrollera sig själv, leva måttligt och utöva dygd.

Lycka och inre offer

Vid årsskiftet önskar människor varandra ett gott nytt år. Man kan undra om denna ”lycka” faktiskt överensstämmer med den andlighet som innebär ett inre offer av personligheten till själen. När allt kommer omkring är Buddhas första ädla sanning att lidande är universellt. Vi vet emellertid att allt som lever eventuellt kommer att försvinna och att vi bara kan växa genom att övervinna svårigheter. Vet universum inte mycket bättre än vi själva vad som är bra för oss? Hur kan vi då sträva efter något så obestämt och bräckligt som lycka? Hur kan vi önska varandra lycka?

Ja, allt detta är sant. Ändå kan verklig andlighet och lycka gå hand i hand mycket bra. Och även mer än så! Målet för all äkta andlighet är att låta allt och alla bli strålande lyckliga! Alla möjligheter att vara strålande lyckliga finns i dig och inom varje människa! Människan kan uppleva den största lyckan nu, i nuet, inte i ett framtida liv eller i det följande! Den största lyckan är att medvetet uppleva kopplingen till det ursprungliga människolivet. Det betyder inte att upplevelser som smärta, sorg och bedrövelse har upphört att existera eftersom de är oupplösligt kopplade till livet på jorden. Jesus säger i Aquariusevangeliet :

Din himmel är inte långt borta, inte heller är den en plats med gränser och mått eller ett land som måste uppnås. Himlen är ett sinnestillstånd. Gud skapade aldrig en himmel för människan, inte heller ett helvete. Vi är själva skapare av vår egen himmel och vårt eget helvete.
Så sluta nu upp att söka efter himlen bland molnen. Öppna hjärtats fönster och som en flödande ljus skall en himmel komma och skänka en gränslös glädje.

Det mänskliga hjärtat är mycket mer än ett nödvändigt organ som pumpar runt blodet i hela kroppen. Det finns flera olika aktivitetsnivåer som meddelar sig med varandra. Enligt flera andliga traditioner inkluderar människans hjärtcentrum:

• det fysiska eller materiella hjärtat som levandegörs av dess eteriska motsvarighet;

• hjärtchakrat: den centrala beståndsdelen i ett system med sju kraftcentra eller chakras; det är en beståndsdel som bland annat behandlar vår interaktion med andra människor, med benägenheten att älska och bli älskad och enligt vår sociala identitet;

• den odödliga andliga kärnan i det mänskliga systemet som också kallas den gudomliga gnistan, den ursprungliga atomen, den andliga gnistan, lotusblomman, rosen eller pärlan.

Hjärtcentrat spelar en viktig roll i människans andliga utveckling. Det är därför det ofta kallas ”hjärtats helgedom”. I det judiska templets symbolik är hjärtcentret ”det Heliga (Platsen), bäckencentret är Förgården och huvudcentret är ”det heligaste av det heliga”.

Hos de flesta människor fungerar de tre centren inte som helgedomar. När man emellertid följer den gnostiska andliga stigen, renas och förnyas dessa centra så att de kan börja fungera ur en dimension som överskrider tid och rum. Sedan görs de tre helgedomarna i människans tempel hela och heliga.

Rening av hjärtat

Denna utveckling börjar med att lyfta bukcentrats medvetande till hjärtcentrat och med reningen av hjärtat. Reningen av hjärtat beskrivs symboliskt inte bara i julberättelsen utan också till exempel i liknelsen som Jesus berättar om de fattiga arbetarna.

Den liknelsen handlar om en man som ägde ett fält där jorden var hård och fattig. Trots hans slit producerade fältet otillräckligt med mat, så att hunger plågade honom.

Denna hunger refererar till vår ständiga önskan om en djupare förståelse, sökandet efter ett svar på den enda stora frågan: ”Vad är då meningen med allt?”

Om den frågan verkligen kommer upp ur djupet av våra själar, kommer vi att uppleva att ett svar alltid kommer eftersom själen har en magnetisk förmåga. Därför kommer det säkert att komma ett ögonblick i ditt liv när du kommer att påminnas om din verkliga existens. På något konstigt sätt korsar något eller någon din väg som gör dig medveten om att du är mer än en dödlig varelse som längtar efter en bit av lycka, att du också bär en gnista av odödlighet inom dig och att denna lilla gnista är porten till varaktig lycka.

Enligt liknelsen anropar en dag en gruvarbetare, en ljusets budbärare, som har förmågan att se under ytan av det karga fältet, den fattiga mannen:

Du vet, min bror, att under den hårda steniga marken av vår ytliga verklighet göms den verkliga innebörden av att vara människa? Under den steniga marken av vår materiella värld finns de vackraste juveler i överflöd. Och alla värden i denna värld kan inte tävla i skönhet med det andliga rena guldets glans. Gräv djupt under jorden så hittar du den guldgruvan, denna heliga plats!

Den primära atomen i oss lyser som en juvel, en lotusblomma, en rosenknopp som orsakar djup glädje. När vi har smakat av den glädjen, finns det ingen jordisk skatt som kan locka oss längre.

Jesus rådde oss att öppna våra hjärtans fönster för denna juvel. Genom att tysta hjärtat och låta det gå in i Betlehems djupa frid, öppnar vi vår varelse för den harmoniska strålningen som utgår från kärnan av vår hjärthelgedom.

Och när vi så blir besjälade av den milda, men ändå mycket kraftiga strålningen, läggs grunden för den stora förnyelseprocessen som kommer att leda oss till varaktig lycka.

Vi önskar dig ett Gott nytt år!

Jesus svarade: ”Det finns en tystnad där själen kan möta sin Gud. Där är visdomens källa och alla de som där inträder blir fyllda med ljus, visdom, kärlek och kraft.”

Aquariusevangeliet 40:3

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv