Hoppa till innehåll

Januari 2 Berättelsen

Januari 2 Berättelsen

Berättelsen 2 januari

Kapitel 40 i Aquariusevangeliet : Jesus samtalar om vikten av vila, tystnad och eftertanke

Tidigt på morgonen kom Jesus åter för att undervisa och hela. Det stod ett obeskrivligt ljus omkring honom, som om en mäktig ande överskuggade honom.
En av magerna lade märke till detta och frågade honom i enrum varifrån hans visdom kom och vad ljuset omkring honom betydde.
Jesus svarade: ”Det finns en tystnad där själen kan möta sin Gud. Där är visdomens källa och alla de som där inträder blir fyllda med ljus, visdom, kärlek och kraft.”
”Berätta om denna tystnad” sade då magern ”och även om detta ljus, så att även jag kan förbli där.”
Jesus svarade: ”Tystnaden har inga gränser, den är inte en särskild plats, omsluten av murar eller steniga branter, inte heller är den skyddad med människosvärd. Den hemliga plats, där människan kan möta sin Gud, bär hon inom sig.
Det spelar ingen roll var människor bor, på bergets krön, i de djupaste dalar, på marknadsplatser eller i hemmets stillhet. Var och en kan ögonblickligen och när som helst öppna dörren på vid gavel och finna Tystnaden, som är Guds boning och det innersta av människans själ. För att inte bli störd av dagens larm eller människors ord och tankar, kan du ensam gå ut i dalen eller till bergspasset.
När livets tunga bördor pressar oss hårt, är det bra att söka en stilla plats för att be och meditera. Tystnaden är själens kungarike som intet mänskligt öga kan se. Kanske dyker bilder upp när du vistas i Tystnaden, svävande framför din inre syn, men dessa är underordnade viljan. Mästarsjälen kan bjuda dem att försvinna.


Om du vill finna själens Tystnad, måste du själv förbereda vägen. Endast de renhjärtade förmår träda in häri. Detta betyder att du måste lägga åt sidan de spänningar som härskar i sinnet, och alla dagliga bekymmer, all fruktan, allt tvivel och alla oroliga tankar för att din mänskliga vilja skall kunna uppgå i den gudomliga viljan. Endast på detta sätt skall du uppnå ett heligt medvetande.
Du är inne i det Heliga och du betraktar Herrens flammande ljus på ett levande altare och när du ser det brinna, blicka då djupt i ditt hjärnas tempel och se det hela glöda.
I varje del av kroppen, från huvud till fot finns ljus, som bara väntar på att tändas av kärlekens flammande fackla. Vid åsynen av de flammande ljusen bör du stanna upp för att med själens ögon se vattnet porla från visdomens källa. I detta vatten kan du förbli och därav kan du även dricka. Sedan öppnar sig förlåten och du befinner dig i Det Allra Heligaste.  Där står Guds ark, vars täckelse är nådastolen. Låt då inte fruktan hindra dig från att lyfta det heliga locket, för lagens tavlor är dolda i arken. Tag ut dem och läs dem väl, för de innehåller alla föreskrifter och bud, som människan någonsin kommer att behöva.
I arken ligger också profetians magiska spö väntande på din hand. Det är nyckeln till alla dolda betydelser som finns i nuet, framtiden och det förflutna.
Sök efter mannan, livets dolda bröd, för den som äter därav skall aldrig dö. Keruberna har bevakat detta skrin som finns inom varje själ, och vem som helst kan komma in och finna den del som tillhör just honom eller henne.
Nu hörde Kaspar den hebreiska mästaren tala och han utropade: ”Se, gudarnas visdom har kommit till människorna!”
Jesus drog vidare och i Kyros heliga lundar där folkmassorna samlades, undervisade han och botade de sjuka.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv