Hoppa till innehåll

Fredag före påsk – Reflektion

Fredag före påsk – Reflektion

Reflektion

Fredag före påsk.

Att visa sin inre styrka

Sanningen, det gudomliga mysteriet, är en och odelad. Det finns inget som separerar människor från Kristuskraften såvida de inte själva distanserar sig från den eller gör sig “avgudabilder”.   

Den kosmiska mysterieskolan är allestädes närvarande och försöker väcka ljus-fröet i varje mänskligt hjärta från dess dödssömn. För detta ändamål, sänker sig ren ljuskraft ner i den jordiska personligheten.

Det första uppvaknandet av den inre människan, Jesus, genom “ljusets vidröring till Liv” orsakar en djup hemlängtan och ett orubbligt medvetande om existensen av en högre form av mänskligt liv.

Dessutom frambringar det något helt nytt: den medvetna upplevelsen av den egna dualiteten, igenkännandet av “den-andre-inom-oss” som en realitet.

Från det ögonblicket “bor två röster i vårt bröst”.

Denna dualitet, denna förhöjda medvetenhet av två varelser i mikrokosmos, är en mycket speciell situation där både den dödliga och den nyligen uppväckta inre varelsens röst hörs. I varje livssituation konfronteras vi med två möjliga livsval: den yttre stigen som den yttre människan slår in på men som så småningom leder till döden; och den inre stigen från Betlehem till Golgata, där den inre människan reser sig och går in i det nya livet.

Vi inbjuds till båda stigarna, de vinkar till oss, och vi människor vill helst undvika att göra ett val utan i stället försöka hitta en kompromiss…

Kristuskraften offrar sig själv, den offrar sig själv för dem som kämpar för att göra framsteg på den inre vägen, den försöker om och om igen övervinna frestelserna från den yttre stigen och förkasta alla avgudabilder i formernas värld.

Denna kraft – det andliga brödet och vinet – när den inre människan och renar den yttre människan, så att hon kan bli en tjänare till den inre människan. 

Och båda kommer att fortsätta att existera sida vid sida, var och en av dem dragen till sin egen stig!  

Då börjar Påsk-skeendet, och det är upp till Petrus och Johannes (vår vilja –huvudet, och vår känsla – hjärtat) att förbereda ett osyrat bröd. 

Huvud och hjärta kan endast smidas till en enhet om båda verkligen vill det och verkligen längtar efter det. Så de måste ha blivit så rena att de är redo att motta den rena “ojästa” ljuskraften.

Denna oskadda ljuskraft, denna rena Kristus som kraft indikeras i mysterierna som Lammet eller Kristi blod.   

Denna kraft är så ojordisk och har en så stor transformerande kraft att den endast kan tas emot i en bägare eller skål som har tillverkats för detta speciella ändamål.  Petrus och Johannes – den rena viljan och det rena begäret – bygger tillsammans skålen som symboliserar enheten av huvud och hjärta som har återställts i den yttre människan.   

Denna skål avbildas ibland på följande sätt, bägarens bas står i hjärtat och struphuvudet är den punkt där huvudet öppnar sig som en bägare till ljuset. 

Det är den bägare där Påskalammet offras och i vilken Josef av Arimatea bär med sig Jesu Kristi blod till västerlandet, till solnedgångens land. Vinet tas emot i denna inre bägare som tillverkats under den Heliga Aftonmåltidens sjufaldiga mysterium. Det är den bägare om vilken Jesus, i Getsemanes trädgård säger: 

“O min fader – moder, om det är möjligt, tag denna bägare från mig, men inte min vilja utan din vilja må ske”.  (De heliga tolvs evangelium 77:6.)

Getsemane är ett flicknamn som betyder “olivpress eller oljekärl”. 

Den heliga Ande, det sjufaldiga transformerande ljuset, är en feminin manifesterad princip; och de sju strålarna verkar på personligheten som en olivpress.

Olja är en symbol för själskraft, den inre människans styrka.

Därför visar den korta berättelsen om händelserna i Getsemanes trädgård på en andlig process där den rena själskraften; den dyrbara oljan, försiktigt frigörs från personligheten och samlas i ett speciellt kärl, Själskroppen.

Denna extremt känsliga process har ett stort värde för uppståndelsen av den inre människan. Av denna anledning, får Jesus (Kärleken) oro för själens inre kamp honom att be tre gånger för att utröna om detta är det rätta tillfället.

För om och om igen somnar lärjungarna på Olivberget för “anden är villig men köttet är svagt”.

I sin ångest frågar Jesus tre gånger om bägaren verkligen skall tas vid detta tillfälle, då han vet att det kräver personlighetens vakna medvetna samarbete.

Lärjungarna symboliserar personlighetens tolv aspekter vilka, likt grenarna hos ett träd, skjuter ut ur huvudet och därifrån sprider sig i hela den fysiska kroppen. Dessa “lärjungar” är oumbärliga för alla fysiska och andliga processer.

Det är orsaken till varför Jesus renat dem under nattvarden.

Nu tar han detta “olivträd” upp i bergen och doppar det i själsfältet så att lärjungen skall veta vad som skall hända. Det vanliga vakenmedvetandet kan inte följa med här, det kan endast den inre varseblivningen. Endast en lärjunge följer inte med honom upp på berget; Judas Iskariot, och Judas Iskariot känner vi alla till!

Han är verkligen en av de lärjungar som Jesus själv utvalt på en av sina resor, men ursprungligen är han en skatteindrivare (Aquarius Evangeliet 88, 21-26), en som beviljar tillträde till något först efter betalning.

Han representerar vår naturliga önskan att äga, våra ambitioner och vår lust till makt. Dessa krafter är särskilt starka och binder varje atom i oss till den materiella världen.

Judas-i-oss försöker alltid att placera det högre livet inom det jordiskas ramverk genom att pruta och kompromissa. Jesus har därför förråtts på den andliga vägen, inte bara en gång utan om och om igen.

Judas snubblade på den tröskel som han själv rest genom sitt värv som skatteindrivare, så han kommer inte att kunna fira Påsk (genomgången). Därför följer han inte Jesus upp på Olivberget. Istället går han till Kaifas, översteprästen.

Precis som Petrus symboliserar viljans renade aspekt relaterar Kaifas till den fortfarande närvarande viljan av den yttre människan.

Kaifas förstår att hans sista timma har kommit såvida han inte lyckas ta bort ljus-kraften, Jesus, från “hans kungarike” och det snarast möjligt. Och skatteindrivaren Judas är ett enkelt byte för Kaifas för Judas kan inte förstå stigen, han har inte initierats på Olivberget och handlar därför fortfarande enligt den yttre lagen, Mose lag.

Under den lagen firas Påsken med slaktandet av lammet, Påskalammet, inom Jerusalems murar.  Judas köpte ett lamm för att vara redo att betjäna Jesus, men Jesus vägrade att offra ett lamm. Istället firade lärjungarna och Jesus – Guds lamm – Påsken inom murarna av det inre Jerusalem, med bröd.

Kaifas-i-oss använder då omedelbart denna händelse som en möjlighet att döma Jesus till döden: enligt lagen att ett lamm måste offras. Judas lovar att förråda Jesus till Kaifas för pengar. Och med en “dödskyss” visar Judas vilken av männen som är Jesus, och levererar honom så till översteprästerna, tempeltjänarna och fariséerna. 

Simon Petrus vill då skydda Jesu liv och drar viljekraftens svärd, en helt naturlig reaktion. 

Men Jesus tillåter inte detta, och säger: 

“sätt ditt svärd tillbaka på sin plats; alla som tar till svärd, skall förgås med svärd.

Till Petrus sade han “Tror du inte att jag kan be min Fader och att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? 

Men hur skall då skrifterna kunna bli uppfyllda, att det måste vara så?”

Då lämnade alla lärjungarna honom och flydde.

De Heliga tolvs Evangelium 78. 8-10

Inte långt efteråt förnekas Jesus tre gånger av samme modige och uppriktige Simon Petrus. Tuppen gal, och Jesus vänder sig om och tittar på honom: rädsla är alltid starkare än den mänskliga viljan, hur renad den än är. Och Simon gick ut och grät bitterligen.

På detta sätt extraheras själs-viljan, till sista droppen, från personligheten. Den inre människan visar sin styrka och förtroende och ger inte efter för den “yttre människans” instinkter, den bara är. Den drar sig inte tillbaka. Lammet överlämnar sig själv frivilligt, och låter sig fängslas för att föra den andliga processen till ett gott slut.

“Mitt kungarike är inte av denna värld”

De heligas tolvs evangelium 81:8.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv