Hoppa till innehåll

DECEMBER 31 Reflektion

DECEMBER 31 Reflektion

Reflektion 31 december: Ta avsked från dina lärare

Det finns flera speciella ögonblick i varje människas liv när en viss utveckling har avslutats och en ny utveckling börjar. Uppenbarligen är födelse och död de mest radikala exemplen. Andra milstolpar inkluderar din första skoldag, när du går ut gymnasiet, att få ditt första jobb, att leva på egen hand, äktenskap, barn, skilsmässa och att gå i pension.

I alla dessa faser lever du ditt liv, inhämtar du lärdomar och vissa kvaliteter utvecklas. Ibland kan man säga om en person att ungdomen var som en blomma och ålderdomen som en bukett. Det kan vara en fräsch och strålande bukett, men det kan också vara en vissen. Men det är bara utsidan, som alltid är utsatt för förfall. Människans insida, hennes essens, är evig, oförgänglig och söker alltid möjligheter att manifestera sig på ett mer majestätiskt och mäktigt sätt i harmoni med den gudomliga planen för skapelsen.

Rening

I våra liv händer saker ofta helt annorlunda än vi hade föreställt oss eller önskat. Ibland, när du tittar tillbaka på ditt liv, kan du upptäcka att alla dina livserfarenheter, oavsett hur radikala de kan ha varit, har bidragit till en viss rening. Och ibland känner du att vissa saker bara måste hända för att antingen driva dig i en viss riktning eller för att skydda dig.

När du ser tillbaka på dina erfarenheter har de flesta av dem visat sig ha varit en rening och välsignelse till förmån för ett stort syfte. Allt i livet har ett andligt syfte som vanligtvis bara kan fastställas i efterhand: rening! Så har ett speciellt mysterium ägt rum som tidigare inte kunde ha förverkligats: livet själv, med alla dess aspekter som för oss verkar vara utan mening, har initierat den lägre människan till högre sanningar.

Sådana högre sanningar kan omöjligt hittas i böcker eller tempel; de kan inte överföras av mästare eller guruer. Nej, de måste hittas av oss på den plats där vi från början varken söker eller förväntar oss att hitta det: i oss själva. Vårt Själv (med ett stort ’S’) väntar på att upptäckas av våra själv (med ett litet ’s’).

Riktlinjer

Under alla tider har mysterieskolor – skolor där både personligheten och själen undervisas – funnits för att hjälpa människor på deras tvåfaldiga väg. Rena riktlinjer som dödliga människor kan följa gavs kärleksfullt till personligheten, till exempel Buddhas rekommendationer som Elihu nämner i Aquariusevangeliet :

Om människorna hatar dig, försök att inte fästa dig vid detta. Du är nämligen i stånd att förvandla människans hat till kärlek, barmhärtighet och välvilja, för barmhärtigheten omfattar hela himlen. Det finns tillräckligt mycket gott för alla. Tillintetgör det onda med godhet och bringa girigheten på skam med ädla gärningar. Med sanningens hjälp kan du räta ut de krokiga linjer som villfarelsen tecknar, för synd och villfarelse är endast förvriden sanning.

Den som besegrar jaget är större än den som i krig dödar tusen män, och verkligt ädel är den människa som själv är, vad hon anser att andra människor borde vara. Om du mot den som gör dig orätt, återgäldar med renaste kärlek, kommer han att upphöra att göra orätt, för kärleken förädlar hjärtat hos den som blir bemött med kärlek, och detsamma sker hos den som älskar.

Liknande riktlinjer kan hittas i olika skepnader i Heliga skrifter från alla tider. Människor som följer den andliga vägen kommer att känna igen de här riktlinjernas höga renhet och riktar sig spontant på dem eftersom de återspeglar själens höga liv. På detta sätt skapar de möjligheten för Anden att ansluta sig till själen.

Av naturen är en människa, precis som alla andra levande varelser på denna planet, fokuserad på självbevarande till sitt sista andetag. Självskydd är en nödvändig livskraft som ofta står diametralt mot själens högre principer på människans andliga väg.

Detta får oss ibland att uppleva vår väg som en lång och särskilt svår väg. Men den oförstörbara längtan efter mänsklig värdighet och det inre livet får oss att fortsätta på vår väg.

Dagliv och nattliv

Den inre människan på väg att växa lämnas inte utan instruktioner. Själen tillhör den andliga världen men lever i kroppen av en dödlig människa. Den är helt kopplad till allt som händer i den personen och det är verkligen något, för både daglivet och människans nattliv ger en kontinuerlig serie av intryck och påverkan i form av tankar, känslor och handlingar.

En mysterieskola är därför mycket mer än en byggnad, där vissa mästare är närvarande och där endast utvalda lärjungar antas. En mysterieskola är först och främst ett kraftfält, ett energifält där Sanningen (med stort S) kan uttrycka sig.

Mysterierna är tidlösa och oantastliga. När vi läser att Elisabet, Johannes, Jesus, Maria och Josef (som alla är olika aspekter av oss själva) undervisades i mysterieskolan av Elihu och Salome, avslöjas ett mycket speciellt faktum för oss: både personlighet och själ förs i kontakt med Sanningens kraftfält och undervisas och näres, var och en enligt sin egen kvalitet.

För personligheten presenteras riktlinjerna i form av heliga skrifter, som kan uppfattas av våra sinnen. Lärare framträder i världen som representanter och bärare av sanningen i mänsklig form. Skolor etableras runt om i världen så att människor har möjligheten att skapa en koppling till sanningen och höja sig upp till den.

Men själen behöver ingen fysisk form av undervisning – den andas i sanning; den lever av sanningen. På grund av sin anknytning till personligheten berövas själen bokstavligen sin ’andning’ och därmed sin möjlighet att uppenbara sig.

Det är inte svårt att föreställa sig den skada som orsakas av känslor som svartsjuka, hat, kritik och girighet för både den inre och den yttre människan. När någon är full av kritik fokuserar han sig uteslutande på ämnet för sin kritik. Som ett resultat därav utestänger han sig helt från själens liv som sedan förskjuts till bakgrunden.

Därför instrueras själen i hur man styr personligheten, för det är personligheten som möter många saker i vardagen som den är skyldig att reagera på.

Ofta kan situationen vara ganska förvirrande: å ena sidan strävar kandidaten på stigen efter den renaste reaktionen, men den rena handlingen står diametralt mot kandidatens egna självbevarande och självcentrerade natur!

Själens undervisning sker främst under sömntimmarna. ”Kroppens sömn är själens vakenhet” läser vi i en forntida hermetisk text. Beroende på personlighetens inriktning kan själen under natten tillåtas att lösgöra sig från personligheten för att upprätta en koppling med sitt eget fält.

Där får själen råd och instruktioner om hur personligheten kan lyftas över sig själv på bästa sätt, för att låta den bli underordnad själen. Under daglivet kan dessa nattliga lektioner av själen bli uppenbara för kandidaten genom hans reaktioner på händelser i vardagen.

Därför kan själens mysterieskola varken uppfattas bara med ögonen eller förstås endast med intellektet. Själens skola avslöjar sig för dem som faktiskt följer den andliga vägen och blir själens lärjungar.

Särskild näring

När själen just fötts i människan är den sårbar. Den måste tas om hand och den behöver mat. Denna mat består inte av fysiskt underhåll eller kunskap utan snarare av en speciell kraft. Den berörda personen kan ännu inte locka till sig eller befria denna kraft själv, men den kan hitta den i mysterieskolor.

Josef, Maria och Elisabet liksom Jesus och Johannes – alla dessa aspekter i oss själva – initieras i Zoans mysterieskola och stärks för att utföra det inre arbetet.

De går in i en ny fas i sin utveckling. I Aquariusevangeliet sägs det att efter tre års undervisning återvänder de till sina hem, men inte till Jerusalem där Arkelaus, Herodes son, fortfarande härskar.

För även om personligheten också instrueras, är dess krafter fortfarande för farliga för själen. Men samtidigt kan den inre styrkan som uppnåtts till följd av år av inre inriktning anses vara tillräckligt stark eftersom:

Elihu sade till Maria och Elisabet: ” Eftersom vårt budskap nu är framfört och kallelsen har kommit, behöver ni inte stanna längre. Vägen är öppnad och ni kan återvända till ert eget land.”

           Aquariusevangeliet 28:4-5

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv