Hoppa till innehåll

DECEMBER 25 Berättelsen

DECEMBER 25 Berättelsen

December 25 Berättelsen

Jesu invigning

Kapitel 4 i Aquariusevangeliet

När sonen var fyrtio dagar gammal, tog Maria honom till templet i Jerusalem, och där blev han helgad av prästen. Och enligt judarnas sed frambar hon renande offer för sig själv, ett lamm och två unga turturduvor. Simeon, som var en from jude var i templet och tjänade Gud. Från sin tidigaste ungdom hade han väntat på Immanuel som skulle komma. Och han bad till Gud att han inte skulle få se döden förrän han hade skådat Messias i köttet. Och när han såg det lilla barnet Jesus, gladde han sig mycket och sade: Jag är nu redo att gå i frid, ty mina ögon har skådat konungen. Och så tog han barnet i sina armar och sade: Se, detta barn skall föra ett svärd över mitt folk, Israel och över hela världen. Men han skall bryta sönder svärdet och därefter skall folken leva i frid. Jag ser mästarens kors på hans panna, och i detta tecken skall han segra. Där fanns också en änka i templet, åttiofyra år gammal var hon, och hon lämnade aldrig templet, dag och natt tillbad hon Gud. Och när hon såg barnet Jesus utbrast hon: Se, Immanuel! Se, Messiastecknet på hans panna! Och sedan knäböjde kvinnan för att tillbedja honom såsom Immanuel, vilket betyder Gud med oss. Men en mästare, i vita kläder, blev synlig och sade: Kvinna, hejda dig, tag dig i akt. Du får inte tillbe en människa. Det är avgudadyrkan. Detta barn är människa, människoson och värd ditt lov. Men du skall älska och tillbe Gud, honom allena skall du tjäna. Kvinnan reste sig och böjde sitt huvud i tacksamhet och prisade Gud. Och så tog Maria barnet Jesus och återvände till Betlehem.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv