Hoppa till innehåll

DECEMBER 23 Berättelsen

DECEMBER 23 Berättelsen

DECEMBER 23 BERÄTTELSEN

JOHANNES FÖDELSE

Kapitel 2 i Aquariusevangeliet

Nära Hebron i Juda bodde Sakarias och Elisabet. De var fromma och rättfärdiga, och varje dag läste de lagen, profeterna och psalmerna vilka berättade om en som skulle komma, en mäktig förlossare; och de väntade på konungen som skulle komma. Sakarias var präst, och när det var hans tur gjorde han prästerlig tjänst i templet i Jerusalem. Och det hände sig när Sakarias stod framför altaret och tände rökelsen i det allra heligaste, att Gabriel kom och stod framför honom. Sakarias blev förskräckt; han trodde att en olycka skulle komma över det judiska folket. Men Gabriel sade: Guds man, frukta inte; Jag ger dig och hela världen, ett budskap om god vilja och frid på jorden. Se, fridsfursten, den konung du väntar, skall snart komma. Din hustru skall föda dig en son, en helig man, om vilken profeterna skrivit: Se, jag skall sända till er profeten Elias innan Herrens dag kommer; och han skall jämna höjderna med marken och höja dalarna och bana väg för honom som skall förlossa. Sedan tidsålderns begynnelse har din son burit namnet Johannes, Herrens nåd; hans namn är Johannes. Han skall hedras inför Guds ögon. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och från födelsen skall han vara uppfylld med den Heliga Anden. Och Gabriel stod framför Elisabet när hon satt i tystnad i sitt hem och omtalade för henne allt vad han hade sagt till Sakarias i Jerusalem. När tiden för hans tjänstgöring var avslutad, återvände Sakarias till sitt hem och han gladde sig med Elisabet. Fem månader gick och Gabriel kom till Maia i hennes hem i Nasaret och sade: Hell dig, Maria, hell! Välsignad vare du i Guds namn; två gånger välsignad i den Helige Andens namn; tre gånger välsignad i Kristi namn; ty du är befunnen värdig, och du skall föda en son som ska kallas Immanuel. Hans namn är Jesus, för han skall frälsa sitt folk från dess synder. När Josefs dagliga arbete var klart kom han hem, och Maria berättade för honom om alla de ord som Gabriel sagt till henne, och de gladde sig; ty de visste att han, Gudsmannen, hade talat sanningens ord. Och Maria gick med hast för att berätta för Elisabet om Gabriel löfte; tillsammans gladde de sig. Och i Sakarias och Elisabets hem stannade Maria nittio dagar; sedan återvände hon till Nasaret. Och en son föddes åt Elisabet och Sakarias, och Sakarias sade: Högt prisat vare Guds namn, ty han har för sitt folk, Israel, låtit en källa av välsignelse välla fram. Hans löften är besannade; för han har förverkligat de ord som heliga profeter uttalade i gamla tider. Och Sakarias såg på barnet Johannes och sade: Du skall kallas den Heliges profet; och du skall gå före honom och bereda vägen för honom. Och du skall ge hans folk kunskap om frälsning, och du skall predika försoningens evangelium och syndernas förlåtelse. Se, snart skall Morgonstjärnan från höjden besöka oss, och lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter på fridens väg.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv