Hoppa till innehåll

DECEMBER 22 Inledning

DECEMBER 22 Inledning

FÖRBERED ER

I den här boken hittar ni de texter som skickats till deltagarna i online-programmet Andlig jul under julsäsongen 2020/2021, från 22 december – dagen efter vintersolståndet – till 6 januari, Trettondagen.

Texterna låter oss reflektera över den esoteriska betydelsen av julen och julhögtiden. Genom att fokusera uppmärksamheten på den, skapar ni mottaglighet för en mycket andlig process: Ljusfödelsen i er själv. Det innebär att väcka och aktivera det gudomliga väsendet i er, julmiraklet. Det är början på en helt ny andlig stig som aldrig tar slut.
På engelska har tiden efter jul ett talande namn: ‘helgdagar’, vilket bokstavligen betyder ‘heliga dagar’, dagar som kan ses som en gåva för att fokusera på läkning i ordets bredaste mening. Dessa dagar, när ni kan vara “ledig från alla era vanliga bekymmer, ger er möjlighet att vara uppfylld med helande krafter. Ordet ‘ledig’ betyder ‘tomt’, medan ordet ‘helig’ är relaterat till ‘att vara hel’.
Enligt flera traditioner är de kosmiska “portarna till det gudomliga” vidöppna under perioden från 24 december till 6 januari. Denna tidsperiod från jul till trettondagen kallas också de tolv heliga nätterna. Detta begrepp bygger inte på historiska händelser för mer än två tusen år sedan; snarare avser det kosmiska processer.

Andlig utveckling
Varifrån kommer idén om de tolv nätterna? Långt innan kristendomen kom till Europa firade de germanska och keltiska folken en midvinterfest (eller julfest) som ibland varade i elva dagar och tolv nätter, efter vintersolståndet. Den tidsperioden är exakt skillnaden mellan tolv månvarv runt jorden på 29,5 dagar (354 totalt), och de 365 dagarna det tar jorden att fullborda ett varv runt solen: 365-354 = 11 dagar och 12 nätter.
Talet tolv uttrycker fullhet och fullständighet. Tänk på zodiakens 12 tecken, dagens 12 timmar och de 12 timmarna på natten. Tänk också på Israels 12 stammar, Jesu 12 lärjungar och de 12 riddarna kring det runda bordet. Tolv är produkten av tre och fyra: 3 x 4 = 12. De tolv heliga nätterna kan ses som stadier längs vägen till andlig utveckling, symboliskt antytt i Nuctemeron av Apollonius av Tyanas tolv timmar, Herkules tolv stordåd och de tretton botesångerna i Pistis Sophias Evangelium.
I många traditioner betraktas tre som ett gudomligt tal, medan fyra betraktas som ett jordiskt tal. Ur denna synvinkel omfattar siffran 12 både det jordiska och det gudomliga.
Mänskligheten bär också både det jordiska och det gudomliga inom sig själv. Människor så som vi känner dem, är verkligen manifestationer av det gudomliga, men de själva är inte gudomliga och kommer aldrig att bli det. Våra fysiska kroppar kommer så småningom att dö. Den fysiska kroppen är stoft och kommer att återgå till stoft.

Bron mellan tid och evighet
Flera vishetsläror talar om en odödlig gudomlig princip, som ligger vilande i varje människa, som bara väntar på att bli väckt och bli aktiv. På den uppvaknade och aktiva gudomliga principens grund kan människan bli en bro mellan tid och evighet. Det som är viktigt är inte att vi kommer till evigheten, utan att det eviga väsendet i oss kan levandegöras. Det är kärnan i alla gnostiska läror och även i esoterisk kristendom: människan är tvåfaldig.
De dagliga texterna innehåller reflektioner inspirerade av utvalda kapitel i Aquarius- evangeliet om Jesus Kristus. Denna bok av Levi Dowling publicerades 1908.

Aquariusevangeliet har valts eftersom det mycket kraftfullt och rent uttrycker essensen i den inre kristendomen. Inre kristendom kallas också ibland ursprunglig kristendom, esoterisk kristendom eller gnostisk kristendom. Gnostisk kristendom lokaliserar det gudomliga inom människan; yttre kristendom förklarar att det gudomliga bara är utanverk. Dessutom behandlar Aquariusevangeliet även andra världsreligioner, vilka alla uttrycker olika aspekter av vad vi kan kalla “universella vishetsläror”.
Olika forskare har med starka argument hävdat att från historisk synvinkel är Aquariusevangeliet och Evangelierna i Bibeln felaktiga. De har förmodligen rätt. För oss är inte detta betydelsefullt eftersom berättelserna är fulla av en djupare mening. Det är något som kommer att visa sig allt tydligare under denna skildring.

Fokus

Vi rekommenderar att ni läser den dagliga berättelsen i Aquariusevangeliet strax före sänggåendet och den medföljande reflektion nästa dag direkt efter att ni stigit upp. På detta sätt slutar ni och börjar varje dag med fokus och öppenhet. Ni tar med berättelsen in i sömnen, där den omedvetet kan öppna källor till inre kunskap. Och reflektionens text kan ni bära i ert hjärta under hela dagen. Sömn är mest fördelaktig när nattmedvetandet kan lyfta sig in i ett område där det vanliga vakna medvetandet inte kan förstå.

 “Kroppens sömn blir själens nykterhet” är Hermes Trismegistus djupa ord. Genom att rikta oss inåt kan kroppens tystnad bli själens frihet. I den rums-och tidsindelade naturen finns det ingen vila för själen. Under sömnen kan den emellertid färdas till den plats där motståndets larm inte kan existera: tystnadens tempel.

På den heliga platsen närs den med essensen av ett högre mänskligt liv och får en grundlig undervisning om universell vishet.

Vid uppvaknande kommer själen att överföra den inre vissheten som erhållits till den fysiska människan. På detta sätt kan sömn vara en välsignelse för dem som söker efter sanningen.

Vi önskar er en inspirerande julhelg.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv