Hoppa till innehåll

DECEMBER 22 Berättelsen

DECEMBER 22 Berättelsen

DECEMBER 22 BERÄTTELSEN

MARIAS FÖDELSE

Kapitel 1 ur Aquariusevangeliet

Kejsar Augustus regerade och Herodes Antipas var konung i Jerusalem. Landet Palestina omfattade tre provinser: Judéen, Samarien och Galiléen. Joakim undervisade om den judiska lagen, han var en man med rikedom som bodde i Nasaret i Galiléen och Anna, av Juda stam, var hans hustru. Ett barn föddes dem, ett vackert flickebarn, och deras fröjd var stor. De gav henne namnet Maria. Joakim tillredde ett gästabud till barnets ära, men han bjöd inte in de rika, de ansedda eller de mäktiga. Han skickade efter de fattiga, de lytta, de lama, de blinda och till var och en gav han gåvor av kläder, mat och andra behövliga ting. Han sade: Herren har gett mig denna rikedom. Jag är förvaltare genom hans nåd och om jag inte ger till hans nödställda barn, skall han förvandla mina rikedomar till en förbannelse. Och det hände sig, att när barnet var tre år gammalt tog hennes föräldrar henne till Jerusalem och i templet mottog hon prästernas välsignelse. Översteprästen var en profet och siare, och när han såg barnet sade han: Se, detta barn kommer att bli mor till en ansedd profet och en lagens mästare. Hon skall bli kvar här i Herrens heliga tempel. Och Maria stannade  i Herrens tempel och Hillel, som var den förnämsta i Sanhedrin, undervisade henne i de judiska lärorna, och hon gladde sig åt Guds lag. När Maria nådde kvinnoålder blev hon förlovad med Josef, son till Jakob och snickare i Nasaret. Josef var en rättskaffens man och hängiven essé.

(Om du letar efter ytterligare innehåll om vissa ämnen i reflektionerna kan du klicka på länkar som ingår i texten. Det rekommenderas att du gör detta genom att klicka först efter att du har läst eller lyssnat på hela texten. Länkarna i texterna hänvisar till böcker eller bloggar som utarbetar ämnet ovan.)  

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv