|
|
|
|
|
|Artiklar från tidskriften Pentagram
Här är några artiklar ur tidskriften Pentagram i urval. Kontakta oss om ni är intresserade av att prenumerera på tidningen.
Katarernas uppträdande i området kring Medelhavet sammanfaller med blomstringsperioden för de europeiska Graalberättelserna. Trubadurer berättade Graaleposet vid furstehoven och besjöng därvid den gudomliga kärleken i mystikens bilder. Katarerna stannade emellertid inte på den berättande och betraktande sidan. De sökte efter Graal i en dagligen tillämpad livshållning av renhet och mod.
Det första man tänker på när det talas om seende är användningen av ögonen. Självklart är också ljus nödvändigt för att kunna se. I vardagligt tal finns det olika uttryck som visar att seendet också har andra aspekter. När det heter: "Han ser inte vad som menas därmed", då är "se" identiskt med "begripa".
Hur mycket har det inte skrivits om nya utvecklingar i Östeuropa! Somliga betraktar det slaviska folket som en förebild för den nya tiden, då hjärtat skall förena sig med intellektet, inspirerad av den källa som öppnar sig när hjärtat hänger sig åt Kristi kärleksoffer. Det är essensen av den nya utvecklingen, som även i Östeuropa avtecknar sig allt tydligare.