|
|
|
|
|
|
Boktexter
Den första boken vi publicerar här början på det klassiska rosenkorsets skrift "Christian Rosenkors Alkemiska Bröllop" med tolkningar av Lectorium Rosicrucianums grundare Jan van Rijckenborgh.
Texterna publicerades av den tyske teologen Johann Valentin Andrea och väckte på sin tid stor uppmärksamhet.
Kapitel