|
|
|
|
|
|
Det Moderna Rosenkorset
Nytt att läsa just nuVi kommer i olika kortare avsnitt löpande att publicera en svensk översättning av Jan van Rijckenbourghs kommentarer av grundtexten - en esoterisk analys utifrån ett modernt perspektiv.

Den märkliga historien med Christian Rosenkors resa till och deltagande i det ”Konungsliga bröllopet” kan ses som en allegori för processen där den Ursprungliga Själen återuppväcks till ett liv i förening med Anden.
I början av 1600-talet utgavs de tre klassiska Rosenkors dokumenten, varav Christian Rosenkors alkemiska bröllop är det mest kända.
Texterna publicerades av den tyske teologen Johann Valentin Andrea och väckte på sin tid stor uppmärksamhet.
Lectorium Rosicrucianum, eller Det Gyllene Rosenkorsets Internationella Skola, är en världsomfattande andlig rörelse för människor som söker efter en högre mening med livet. Rörelsen startade i Holland 1924 och har funnits i Sverige sedan sextiotalet. Det Gyllene Rosenkorsets filosofi utgår från att människan måste söka efter sitt gudomliga ursprung i sig själv, i sitt hjärta. Genom att återskapa en förbindelse med den ursprungliga värld som
Tidskriften Pentagram ges ut på många olika språk i pappersform och det går att prenumerera på denna. Dessutom så översätter Rosenkorset i Kanada vissa artiklar ur varje nummer till ett ePentagram som distribueras i PDF form. Dessa läggs upp kontinuerligt här och kan laddas ner för läsning.
Under våren 2017 hålls det ett antal sammankomster av olika slag runt om i landet öppna för alla att deltaga. Det är dels sammankomster i våra centra i Stockholm och Göteborg men även på andra ställen har vi haft och kommer att hålla utställningar, frågestunder och föredrag.

På vår konferensort
Edshult kommer vi
under våra konferenser på Edshults Säteri
inbjuda intresserade att närvara. De som är
intresserade kontakta oss på
info@rosenkorset.se för närmare detaljer.

Närmast tempeltjänster i
Stockholm och
Göteborg den 7 maj klockan 11.00.
Läs mer.

Välkomna!
Aktuellt
människan har fallit ifrån skall hon en gång kunna återvända dit. Denna process måste påbörjas under det nuvarande livet i denna värld av illusioner och motsatser. Rosenkorsets Internationella Skola erbjuder stöd och hjälp i denna process och är öppen för alla som söker en djupare mening med livet.