|
|
|
|
|
Det Moderna Rosenkorset
Nytt att läsa just nuVi kommer i olika kortare avsnitt löpande att publicera en svensk översättning av Jan van Rijckenbourghs kommentarer av grundtexten - en esoterisk analys utifrån ett modernt perspektiv.

Den märkliga historien med Christian Rosenkors resa till och deltagande i det ”Konungsliga bröllopet” kan ses som en allegori för processen där den Ursprungliga Själen återuppväcks till ett liv i förening med Anden.
I början av 1600-talet utgavs de tre klassiska Rosenkors dokumenten, varav Christian Rosenkors alkemiska bröllop är det mest kända.
Texterna publicerades av den tyske teologen Johann Valentin Andrea och väckte på sin tid stor uppmärksamhet.
Lectorium Rosicrucianum, eller Det Gyllene Rosenkorsets Internationella Skola, är en världsomfattande andlig rörelse för människor som söker efter en högre mening med livet. Rörelsen startade i Holland 1924 och har funnits i Sverige sedan sextiotalet. Det Gyllene Rosenkorsets filosofi utgår från att människan måste söka efter sitt gudomliga ursprung i sig själv, i sitt hjärta. Genom att återskapa en förbindelse med den ursprungliga värld som
Tidskriften Pentagram ges ut på många olika språk i pappersform och det går att prenumerera på denna. Dessutom så översätter Rosenkorset i Kanada vissa artiklar ur varje nummer till ett ePentagram som distribueras i PDF form. Dessa läggs upp kontinuerligt här och kan laddas ner för läsning.
Under våren 2015 hålls det ett antal sammankomster av olika slag runt om i landet öppna för alla att deltaga. Det är dels sammankomster i våra centra i Stockholm och Göteborg men även på andra ställen har vi haft och kommer att hålla utställningar, frågestunder och föredrag.

I
Lund i mars kommer vi att hålla ett seminarium
med bildspel och levande musik. Boka klockan 13-15
söndagen den 15 mars och kom till Hälsans Hus,
Mårtenstorget 6 i Lund.

Välkomna!
Aktuellt
människan har fallit ifrån skall hon en gång kunna återvända dit. Denna process måste påbörjas under det nuvarande livet i denna värld av illusioner och motsatser. Rosenkorsets Internationella Skola erbjuder stöd och hjälp i denna process och är öppen för alla som söker en djupare mening med livet.
ROSENKORS OCH GNOSIS 
Vi inbjuder också alla till en studiegrupp i
Göteborg med start den 20 januari klockan 19.00.
Introduktionskurs varannan tisdag med start den 20 januari kl. 19.00 - ca 20.30.  Plats: Frivilligcentralen Pärlan, Danska vägen 103 - Göteborg 
Seminarium den 12/4 med anledning av
400-års jubileet av utgivandet av Confessio Fraternitatis - Rosenkorsets Broderskaps Bekännelse, 1615

Plats: Stockholmskretsen av Antroposofiska Sällskapet, Hagagatan 14 (T-bana Odenplan)

Tillsammans med Antroposofiska Sällskapen och ett flertal antal talare håller Lectorium detta seminarium.
Tid: Söndag den 12/4 kl. 14.00-18.00
Anmälan: Betala in 100:- till plusgiro 811418-3 (Stockholmskretsen av Antroposofiska Sällskapet) helst innan 8/4.